Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

31+1 Ερωτήσεις για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Ν.Σ. Μαυρογιάννης Μαθηματικός (MSc, PhD) Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

31+1 Ερωτήσεις
για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Ν.Σ. Μαυρογιάννης
Μαθηματικός (MScPhD)
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

1  Τι είναι τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία;

Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (επίσημη συντομογραφία: ΠΠΣ) είναι Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια που η λειτουργία τους διέπεται από τον Νόμο 3966/2011 που όπως είναι γνωστό ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής. Είναι Δημόσια Σχολεία που προέρχονται από τα παλιά Πειραματικά Σχολεία που λειτούργησαν από το 1985 έως το 2011.Έχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. Τα κυριότερα είναι:
 Αξιολόγηση του προσωπικού τους.
 Επιλογή μαθητών με εξετάσεις.
 Ευέλικτες διοικητικές δομές με σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης.
 Ενθάρρυνση της Αριστείας της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας.
*******

2 Ποιοι διδάσκουν σε αυτά;

Η πλειονότητα του προσωπικού τους προέρχεται από τα παλιά Πειραματικά Σχολεία. Όσοι από το προσωπικό αυτό (κυρίως εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακές σπουδές, δημοσιεύσεις κ.α)  επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται στα ΠΠΣ έπρεπε να αξιολογηθεί και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 55 μόρια από τα 100 της κλίμακας αξιολόγησης. Η βαθμολογία του κάθε εκπαιδευτικού διαμορφώθηκε βάσει κριτηρίων από 7 διαφορετικούς αξιολογητές:  Τον  Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας του αξιολογούμενου, τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, τον Διευθυντή του σχολείου, τον Πρόεδρο του ΕΠΕΣ (βλ, πιο κάτω) και 3 μέλη-συνεντεύκτες (ένας Πανεπιστημιακός Δάσκαλος,  ένας Σχολικός Σύμβουλος και ένας Διευθυντής σχολείου)
Το υπόλοιπο προσωπικό προέρχεται από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων που τοποθετήθηκε στα ΠΠΣ πάλι με αξιολόγηση βάσει βιογραφικού και συνέντευξης.
*******

3 Ποιοι μαθητές φοιτούν στα ΠΠΣ;

Οι μαθητές ή είναι μαθητές που φοιτούσαν στο ΠΠΣ όταν ήταν Πειραματικό και είχαν εισαχθεί με κλήρωση ή είναι νέοι μαθητές που έχουν εισαχθεί με εξετάσεις (ή κλήρωση προκειμένου για Δημοτικά). Φέτος στα ΠΠΣ (Γυμνάσια- Λύκεια) φοιτά η Γ΄ Τάξη που προέρχεται από κλήρωση και οι Α΄, Β΄ τάξεις που προέρχονται από εξετάσεις.

4 Ποια είναι η χρηματοδότηση των ΠΠΣ;

Ο προϋπολογισμός των ΠΠΣ είναι ίδιος με των υπολοίπων Δημοσίων Σχολείων και τα χρήματα καταβάλλονται από τους Δήμους. Ο 3966/2011 προβλέπει κάποια επιπλέον αμοιβή για το προσωπικό που δεν έχει καν προσδιοριστεί. Μερικά ΠΠΣ έχουν κληροδοτήματα από το παρελθόν κάτι που βελτιώνει την οικονομική τους κατάσταση. Γενικά αν λάβουμε υπ’ όψιν τον αριθμό μαθητών ανά διδάσκοντα είναι μάλλον «οικονομικά» σχολεία. Αν συνυπολογίσουμε και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα δηλαδή δούμε σχέση απόδοσης-κόστους προκύπτει ότι είναι από τα λιγότερα δαπανηρά σχολεία που διαθέτουμε.
*******

5 Τι διδακτήρια χρησιμοποιούν τα ΠΠΣ;

Τα ίδια με εκείνα που φιλοξενούσαν το σχολείο όταν ήταν Πειραματικό. Υπάγονται στους Δήμους και η συντήρηση τους γίνεται το ίδιο καλά (ή το ίδιο κακά) με των υπολοίπων σχολείων.
*******

6 Πως διοικούνται τα  ΠΠΣ;

Κατ’ αρχάς όπως όλα τα Δημόσια Σχολεία: Από τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή τους. Επιπροσθέτως και από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ).
*******

7 Τι είναι το ΕΠΕΣ;

Είναι ένα 5μελές όργανο που απαρτίζεται από ένα Πανεπιστημιακό, ένα Σχολικό Σύμβουλο, τον Διευθυντή και δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου. Σημαντικότερη αρμοδιότητα του είναι οι επεμβάσεις στην λειτουργία του σχολείου κυρίως στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάζει τις ώρες που διδάσκονται κάποια μαθήματα ή και να προσθέτει νέα.
*******

8 Τι παραπάνω προφέρουν τα ΠΠΣ από τα άλλα σχολεία;

Δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Εκτός από το κυρίως πρόγραμμα προσφέρουν μετά τις 14.30 το πρόγραμμα των ομίλων που είναι κύκλοι που επιλέγονται από τους μαθητές. Πρόκειται για ομίλους Δημιουργικότητας ή Αριστείας όπου το κάθε παιδί μπορεί να τελειοποιήσει το τάλαντο του ή να δοκιμάσει σε νέο. Δεν προσφέρονται μόνο στους μαθητές των ΠΠΣ αλλά και σε όσους μαθητές άλλων σχολείων το επιθυμούν.
*******

9 Αυτό είναι όλο;

Όχι ! Τα ΠΠΣ από τον ιδρυτικό νόμο τους στοχεύουν στην Αριστεία. Που (μολονότι στα ΠΠΣ η επιτυχία σε πάσης φύσεως εξετάσεις δεν υποτιμάται) δεν είναι αναγκαστικά η συλλογή βαθμών. Είναι η πορεία προς την πληρότητα και την τελειοποίηση είτε αυτή είναι στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και στα Ανθρωπιστικά Γράμματα είτε στο Θέατρο, τον Αθλητισμό κ.α.
*******

10 Και όλα αυτά δε μπορούν να τα προσφέρουν τα άλλα σχολεία;

Και ναι και όχι. Ναι αν μπορούν να στοχεύσουν σε αυτά πείθοντας ένα σημαντικό αριθμό μαθητών να αφοσιωθεί στην καλλιέργεια των ταλέντων τους. Όχι αν αδιαφορούν ή επιτρέψουν σε άλλους αδιαφορούντες (μαθητές ή τον περίγυρο τους) να θέσουν εκείνοι τους όρους τους.
*******

11 Δηλαδή ένας μαθητής ή πάει σε ΠΠΣ ή είναι χαμένος;

Φυσικά όχι. Ανάλογα με τον χαρακτήρα του μπορεί να διαλέξει αν του ταιριάζουν οι σπουδές σε ένα ΠΠΣ ή όχι. Αν ναι μπορεί να διεκδικήσει τις σπουδές σε αυτά δίνοντας εξετάσεις. Αυτό έχει εκτός από την διαδικασία των εξετάσεων και ένα κόστος. Θα χρειασθεί να μην είναι, τουλάχιστον στα μαθητικά θρανία, κοντά στους φίλους ή τις φίλες του. Δεν θα τους αποχωρισθεί αλλά ενδεχομένως δεν θα είναι μαζί στον ίδιο σχολικό χώρο. Ωστόσο μπορεί να φοιτήσει στο σχολείο της γειτονιάς του και να έχει κάποια πιο χαλαρή επαφή με κάποιο κοντινό ΠΠΣ. Εξ΄άλλου σε πολλά σχολεία γίνονται εκπληκτικά πράγματα που όχι μόνο δεν υπολείπονται αλλά συχνά υπερέχουν από αυτά που γίνονται σε ορισμένα ΠΠΣ.
*******

12 Για να πάει ένας μαθητής σε κάποιο ΠΠΣ πρέπει να δώσει εξετάσεις. Δεν είναι βάρβαρο αυτό;

Οι εξετάσεις με κλειστό αριθμό επιτυχόντων έχουν ως συνέπεια το κάποιοι να πετυχαίνουν και κάποιοι όχι. Για όσους είναι στην δεύτερη κατηγορία αυτό δεν είναι ευχάριστο. Αλλά και αν κάποιος δεν σκοράρει στο ματς, δεν βρεθεί στην τριάδα στους σχολικούς αγώνες, δεν εκλεγεί στο 5μελές της τάξης του βρίσκεται στην ίδια θέση με κάποιον που δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Δεν υπάρχει καμία βαρβαρότητα σε αυτό. Σε κάποια πράγματα βρισκόμαστε μπροστά και σε κάποια πίσω. Η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας. Αν δεν πετύχουμε σε κάτι προχωράμε.
*******

13 Είναι σωστό να προδιαγράφεται το μαθητικό μέλλον από κάποιες εξετάσεις;

Ας θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις στα ΠΠΣ είναι προαιρετικές. Και ας θυμηθούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν μέλλον σε όποιο σχολείο και αν φοιτήσουν. Γενικά οι εξετάσεις έχουν δεχθεί διεθνώς κριτική. Έχει γίνει προσπάθεια να αντικατασταθούν από κάτι άλλο: συνέντευξη, κλήρωση, μοριοδότηση, γνώμη δασκάλων του μαθητή. Το ότι διατηρούνται αιώνες τώρα σε Ανατολή και Δύση σημαίνει ότι κατ’ ανάγκην είναι η καλλίτερη λύση.
*******

14 Τα ΠΠΣ προσφέρουν ομίλους. Αλλά και τα άλλα σχολεία προσφέρουν Πολιτιστικά Προγράμματα. Κατά τι υπερτερούν οι όμιλοι;

Ο ακριβής όρος είναι ότι διαφέρουν. Οι όμιλοι ορίζονται από το καλοκαίρι και η ενημέρωση είναι έγκαιρη.  Γίνεται πολύ προσεκτική προετοιμασία τους και το πρόγραμμα αρκετών είναι και υπόδειγμα για την σύνταξη Εθνικών Προγραμμάτων. Γίνονται  αυστηρά εκτός ωραρίου  (αρχίζουν στις 14.30) για να εξυπηρετηθούν και μαθητές άλλων σχολείων. Αξιοποιούν τις επιστημονικές ή άλλες επαφές που έχουν οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ. Και είναι όμιλοι σε ΠΠΣ που σημαίνει ότι για τα θέματα τους συγκεντρώνουν ικανά και κυρίως αποφασισμένα παιδιά.
*******

15 Χρησιμοποιείτε συνέχεια τον όρο ικανά. Δηλαδή τα άλλα παιδιά στα άλλα σχολεία είναι ανίκανα;

Φυσικά όχι. Υπάρχουν εξαιρετικοί μαθητές διάσπαρτοι στα σχολεία που είναι ταλαντούχοι σε πολλά πράγματα. Απλώς κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να βρεθούν μαζί με παιδιά που έχουν το ίδιο μεράκι και τις ίδιες φιλοδοξίες.  Και επιθυμούν μαζί να πετύχουν καλλίτερα αποτελέσματα.
*******

16 Δηλαδή τα ΠΠΣ πετυχαίνουν εις βάρος των άλλων σχολείων συλλέγοντας καλούς μαθητές;

Τα ΠΠΣ αν πετυχαίνουν κάτι το πετυχαίνουν «χάρις» και όχι «εις βάρος».  Δηλαδή πετυχαίνουν χάρις στην συντονισμένη προσπάθεια των μαθητών τους και των δασκάλων τους. Κάποιοι από τους μαθητές τους ίσως αν παρέμεναν στο σχολείο τους να μην είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Στα ΠΠΣ αντλούν έμπνευση και παρακίνηση από τους υπόλοιπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα.
*******

17 Μα αν φεύγουν από τα άλλα σχολεία οι καλοί μαθητές πως θα γίνεται μάθημα;

Κατ’ αρχάς όπως  προαναφέραμε δεν φεύγουν όλοι οι μαθητές από τα Δημόσια Σχολεία. Διότι από αυτά επιδιώκουν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ μόνο όσοι μαθητές επιθυμούν να βρεθούν σε ένα περιβάλλον με μαθητές περίπου ιδίων ικανοτήτων. Κατά δεύτερον τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μία μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλούν τα ΠΠΣ μαθητές είναι τα Ιδιωτικά Σχολεία. Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι η δουλειά του δασκάλου είναι να κάνει μάθημα. Αλίμονο αν λέγαμε ότι δε μπορούμε να κάνουμε Γυμναστική γιατί ένας πρωταθλητής μαθητής μας μετακινήθηκε σε ένα αθλητικό σχολείο ή Μουσική γιατί κάποιος βιρτουόζος μαθητής αποφάσισε να σπουδάσει σε μουσικό σχολείο. Εδώ είναι που ταιριάζει το «εις βάρος»: Να έχουμε την αξίωση να μην μετακινηθεί ένας ικανός μαθητής μη τυχόν και αισθανθούμε ότι δε μπορούμε να κάνουμε μάθημα;
*******

18 Ναι αλλά οι ικανοί μαθητές δεν είναι πρότυπα που παρακινούν και τους άλλους;

Σε ποια στατιστική στηρίζεται αυτό; Μπορεί να λέγεται κάτι τέτοιο μόνο από άγνοια. Άγνοια της τάξης και της ιδιαίτερης κουλτούρας που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών που έχουν αποστασιοποιηθεί από το μάθημα και την μάθηση. Που αποτυπώνεται και στην γλώσσα τους: γλείφτης,  φυτό, σπασίκλας είναι τρεις βασικές ρετσινιές,  για να θυμηθούμε μία διάσημη φράση των ημερών, που εξακοντίζονται συχνά εναντίον των ικανών μαθητών ενίοτε επί 12 συναπτά έτη. Τα παιδιά που απέχουν της μάθησης χρειάζονται άλλες στρατηγικές και όχι η παράθεση του ικανού μαθητή που είναι σχεδόν βέβαιο ότι οδηγεί σε αντιπαράθεση. Εδώ  το  «εις βάρος» είναι ορατό με όλη την μεγαλοπρέπεια τους.
*******

19 Η διάκριση μεταξύ καλών μαθητών και τον άλλων δεν είναι ρατσισμός;

Μάλλον κάτι άλλο θέλετε να πείτε γιατί ρατσισμός σημαίνει διάκριση με βάση την φυλή ή την εθνότητα. Πρόκειται για αρνητική διάκριση την οποία τα ΠΠΣ αντιπαρέρχονται: στις τάξεις τους φοιτούν ικανά αλλοεθνή ή αλλόθρησκα παιδιά που μετέχουν της Ελληνικής Παιδείας. Η διάκριση ως προς την επίδοση είναι ανάλογη τόσων άλλων διακρίσεων που διατρέχουν κάθε κοινωνία π.χ. ως προς την χορευτική, αθλητική, μουσική, ζωγραφική ικανότητα. Ακόμα και η δημοφιλία σε μία νεανική παρέα συνιστά διάκριση αλλά ουδείς σκέφτεται να αποκαλέσει τους νέους μας ρατσιστές.
*******

20 Η συγκέντρωση ενός είδους μαθητών σε ένα σχολείο δεν οδηγεί σε γκετοποίηση των μαθητών αυτών και αποκοπή τους από την κοινωνία;

Κατ’ αρχάς ο όρος σημαίνει εξαναγκασμό κάποιων ατόμων σε φυσικό εγκλεισμό ή συμβολική περιθωριοποίηση και επομένως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των ΠΠΣ. Οι μαθητές, των ΠΠΣ (που προαιρετικά τα επέλεξαν) φοιτούν στο σχολείο τους και τον υπόλοιπο χρόνο τους τον περνούν στην οικογένεια τους στην γειτονιά τους με τους φίλους τους. Ο όρος γκετοποίηση ταιριάζει στα ΠΠΣ όσο ταιριάζει για τους τραπεζοϋπάλληλους σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, για τους ορειβάτες σε σχέση με τους υπόλοιπους κ.ο.κ.  Δηλαδή καθόλου!
*******

21 ΠΠΣ σημαίνει Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Από πού και ως που μπορεί ένα σχολείο που δουλεύει με επιλεγμένους μαθητές να αποτελέσει πρότυπο για τα άλλα σχολεία που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα;

Ως σύνολο φυσικά δε μπορεί. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Πολλές από τις μεθόδους, τις διεργασίες, το υλικό που παράγεται σε ένα ΠΠΣ μπορούν να βρουν άμεση εφαρμογή στα άλλα σχολεία ή να αποτελέσουν πηγή ιδεών. Τα ΠΠΣ έρχονται σε επαφή και ασκούν επιρροή με το σώμα των εκπαιδευτικών με πολλούς τρόπους: Εκπαιδεύοντας φοιτητές που είναι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, με δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, σεμινάρια, ημερίδες κ.α. για τους νυν εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν δράσεις όπου εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων κάνουν μάθημα σε ΠΠΣ και αντίστροφα εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ κάνουν μάθημα σε άλλα σχολεία.
*******

22 Τα  ΠΠΣ σύμφωνα με την ονομασία τους είναι Πειραματικά σχολεία. Δεν έρχεται αυτό σε αντίθεση με τον τρόπο επιλογής των μαθητών με εξετάσεις;  Δεν θα ήταν προτιμότερη η διενέργεια κλήρωσης;

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Στην Στατιστική ένα δείγμα είναι τυχαίο αν σε αυτό εκπροσωπούνται κατ΄ αναλογία όλες οι (ενδιαφέρουσες) υποκατηγορίες του πληθυσμού από το οποίο προέρχεται.  Η κλήρωση με κανένα τρόπο δεν προσφέρει τυχαίο δείγμα και αποτελεί ψεύδος να λέγεται κάτι τέτοιο. Η κλήρωση γίνεται μεταξύ όσων δύνανται αντικειμενικά να προσέλθουν στα ΠΠΣ (λ.χ. για γεωγραφικούς λόγους) και επιθυμούν συναισθηματικά (άρα από μία πολύ ειδική κατηγορία μαθητών).  Η κλήρωση προσφέρει ένα τυχαίο υπο-δείγμα ενός μη τυχαίου δείγματος.  Στην εκπαίδευση αναγκαστικά εργαζόμαστε με δείγματα ευκολίας ή προτεραιότητας. Δηλαδή πειραματιζόμαστε σε ομάδες που είναι έτοιμες ή ενδιαφέρουσες. Για αυτό το λόγο ο Ν. 1556/85 προέβλεπε την ad hoc μετατροπή κάποιων σχολείων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε πειραματικά με τους υπάρχοντες μαθητές και προσωπικό. Αν και τα ΠΠΣ δεν διαθέτουν τυχαίο δείγμα μαθητών (που όπως είπαμε κανένα σχολείο δε μπορεί να διαθέτει)  ωστόσο το στοιχείο του πειραματισμού είναι έντονο σε αυτά και αρκετά προϊόντα του  είναι και αξιοποιήσιμα.
*******

23 Τα ΠΠΣ συγκεντρώνουν ικανούς μαθητές και προφανώς βελτιώνουν την εκπαίδευση τους. Δεν είναι πιο δίκαιο να φροντίσουμε ώστε να ανέβει η εκπαίδευση όλων έστω και από λίγο;

Όχι ούτε δίκαιο είναι ούτε αποτελεσματικό. Η αποστέρηση ικανών και επιθυμούντων μαθητών να λάβουν μία ανάλογη εκπαίδευση δεν προσφέρει τίποτε στους υπόλοιπους. Η εκπαίδευση ορισμένων κατηγοριών μαθητών μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο αν τους αναγνωρίσουμε ως ξεχωριστή κατηγορία είτε αρέσει αυτό είτε όχι: Τα ΑΜΕΑ θέλουν χωριστή φροντίδα Η εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων ή των παιδιών ρομά θέλει άλλη προσέγγιση. Γενικά άλλη προσέγγιση θέλει η εκπαίδευση ορισμένων παιδιών που έχουν αφετηρία άλλο πολιτισμικό πλαίσιο και αυτός είναι ο λόγος που λειτουργούν τα διαπολιτισμικά σχολεία. Η πολιτεία κατά καιρούς έχει αναγνωρίσει ως δικαίωμα να λάβουν χωριστή εκπαίδευση πολλές ειδικές κατηγορίες μαθητών. Ευτυχώς εδώ και 4 χρόνια έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτό και στους ικανούς μαθητές. Δεν κερδίζουν ούτε οι μαθητές ούτε η κοινωνία τίποτε με το να  ανακατέψουμε όλους τους μαθητές και να προσποιηθούμε ότι φροντίζουμε για την ισότροπη ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου. Η μόνη προφανής αξία μιας τέτοιας ενέργειας είναι εκείνη του άλλοθι:  Άλλοθι να μην κάνουμε τίποτε! 
*******

24 Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν την λειτουργία σχολείων αριστείας όπως είναι τα ΠΠΣ; Είναι άνθρωποι του επαγγέλματος. Μήπως έχουν δίκιο;

Δεν θα έλεγα πολλοί. Θα έλεγα ίσως αρκετοί. Και δεν προβάλλουν όλοι τα ίδια επιχειρήματα. Πάντως ένα ασφαλές στατιστικό κριτήριο είναι να δούμε πόσες οικογένειες εκπαιδευτικών διεκδικούν μία θέση στα ΠΠΣ για το δικό τους παιδί.  Είναι πάρα πολλοί.  Δε μπορώ να διανοηθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί όντες, επιθυμούν τα ΠΠΣ για τα δικά τους παιδιά αλλά όχι για τα άλλα.
Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις εξετάσεις των ΠΠΣ διαθλάται και η δουλειά των άλλων σχολείων ανάλογα με τις επιτυχίες τους. Των Δημοτικών στις εξετάσεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων (συμπεριλαμβανομένων των Γυμνασίων που είναι ΠΠΣ) στις εξετάσεις των Λυκείων. Και αυτό το γεγονός κάνει κάποιους εκπαιδευτικούς να νοιώθουν άβολα με τα ΠΠΣ. Ενδεχομένως και εχθρικά.
Για τους εκπαιδευτικούς των Ιδιωτικών Σχολείων δε μπορεί να γίνει καν συζήτηση: Τα ΠΠΣ αποτελούν την δωρεάν απάντηση του Δημόσιου Σχολείου στην επί της ουσίας ποιοτική εκπαίδευση.
*******

25 Για να μπει ένας μαθητής σε κάποιο ΠΠΣ χρειάζεται φροντιστήριο. Άρα η εισαγωγή σε ένα ΠΠΣ δεν είναι τελικά θέμα χρημάτων και όχι ικανοτήτων;

Δεν είναι ακριβές ότι απαιτείται φροντιστήριο. Και είναι ψεύδος να προβάλλεται αυτό ως επιχείρημα. Συνειδητό ή όχι αδιάφορο. Σημαντικός αριθμός μαθητών εισήχθη στα ΠΠΣ χωρίς φροντιστήριο. Η αντίληψη ότι απαιτείται φροντιστήριο έχει να κάνει
 είτε με το marketing εκείνων που πουλούν αυτές τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και με την ανασφάλεια αρκετών οικογενειών που τις αγοράζουν
 είτε με την δυσφήμιση που επιθυμούν να προκαλέσουν οι κήρυκες της ισοπέδωσης που για ιδεολογικούς λόγους βολεύονται στο να αμαυρώσουν την έως τώρα διετή πορεία των ΠΠΣ
Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε ικανά παιδιά που μελετούσαν τα προηγούμενα χρόνια στο σχολείο τους να μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Κάποια μικρής έκτασης προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν για παιδιά που προέρχονταν από σχολεία όπου για  διάφορους λόγους κάποια μέρη της ύλης δεν είχαν διδαχθεί. Αυτό όμως δεν είναι η γενική εικόνα και είναι κάτι που μελλοντικά μπορεί να διορθωθεί. Εξ’ άλλου έχουν διατυπωθεί ήδη προτάσεις ώστε ο τύπος των εξετάσεων να είναι τέτοιος που να ελέγχεται όχι τόσο η κατοχή ενός όγκου ύλης όσο ο βαθμός κατοχής και αξιοποίησης κάποιων  σημαντικών γνώσεων και ικανοτήτων. Σε μια τέτοια περίπτωση το φροντιστήριο όχι μόνο δεν θα χρειάζεται (αυτό συμβαίνει και τώρα) αλλά δεν θα φαίνεται και να χρειάζεται.
*******

26 Με ή χωρίς φροντιστήριο η ικανότητα δεν είναι κάτι που έχει σχέση με την κοινωνική προέλευση; Τα ΠΠΣ δεν περιορίζονται στο να επικυρώνουν τα μορφωτικά προνόμια;

Είναι επιβεβαιωμένο στατιστικά ότι πράγματι τα παιδιά των μορφωμένων οικογενειών κατά κανόνα έχουν καλλίτερη επίδοση. Πρόκειται για ένα θεώρημα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αυτή η κατακτημένη εδώ και δεκαετίες γνώση που έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι έγκυρη και για την Ελληνική κοινωνία έχει αξία αν πρόκειται να θέσουμε στην εκπαίδευση νέα καθήκοντα και της αφαιρέσουμε ένα εν πολλοίς  διεκπεραιωτικό  χαρακτήρα. Αν θεωρούμε ότι κάποια παιδιά είναι φορείς ενός πολιτισμικού κεφαλαίου τότε  για εκείνο το κομμάτι του που θεωρούμε ότι αξίζει (είναι διαφορετικής αξίας η εξοικείωση με την 9η Συμφωνία από την εξοικείωση με το κιβώτιο ταχυτήτων μιας BMW)  ας φροντίσουμε η έλλειψη του να συμπληρωθεί. Δεν είναι κάτι τόσο απλό (μιας και τα ζητήματα κουλτούρας έχουν να κάνουν με ιδεολογίες και αξιακά συστήματα) και θέλει πολλή δουλειά αλλά το βέβαιον είναι ότι κάποια παιδιά από τα μικράτα τους μπορούν να επωφεληθούν από το πολιτισμικά πλουσιότερο (με ό,τι σημαίνει πλουσιότερο) περιβάλλον ενός σχολείου. Η ευέλικτη ζώνη και το ολοήμερο δημοτικό είναι  εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.  Ένα πιο φιλικό Γυμνάσιο ( το «υποχρεωτικό» Γυμνάσιο είναι πιο αυστηρό από το «προαιρετικό» Λύκειο) θα μπορούσε να βοηθήσει. Μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη αν και όταν υπάρξει ένα εκπαιδευτικό κίνημα να τα υποστηρίξει (το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι εκπαιδευτικό κίνημα αν και σε αρκετές φάσεις της Ιστορίας έχει φανεί να είναι πιο μπροστά από τους εκπαιδευτικούς). Μέχρι τότε δε μπορεί να χρησιμοποιείται η (κακοχωνεμένη) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ως άλλοθι για να μην γίνει τίποτα. Και τελικά με ποια ιδιότητα μπορεί κάποιος να στερήσει από ένα μαθητή το δικαίωμα πιο ταιριαστών σε αυτόν σπουδών μόνο και μόνο επειδή είχε την «ατυχία» να γεννηθεί σε μία οικογένεια που αντί να πάει σε σκυλάδικο παρακολουθούσε θέατρο;
*******

27 Το ισχύον σύστημα λειτουργίας των ΠΠΣ δηλαδή ο Ν. 3966/2011 έχει δεχθεί αυστηρή κριτική. Μήπως κάτι σημαίνει αυτό;

Φυσικά. Ανάλογα με την οπτική γωνία που βλέπει κανείς τα πράγματα. Αν βολεύεται με  την άποψη της ήσσονος προσπάθειας και της εξίσωσης προς τα κάτω προτείνει την κατάργηση του. Αν υιοθετεί το όραμα της  προαγωγής της αξιοσύνης τότε συντάσσεται με την βελτίωση και όχι την κατάργηση του.
*******

28 Γίνεται πολλή συζήτηση για τις εξετάσεις στα ΠΠΣ. Από όλο το οικοδόμημα αυτές είναι το σπουδαιότερο ζήτημα;

Από μία άποψη ναι. Η δυνατότητα επιλογής των μαθητών είναι ζήτημα κομβικό. Αν κάποιος θέλει να αποδομήσει τα ΠΠΣ, και η βιασύνη για αυτό είναι εμφανής, από κει θα αρχίσει. Είναι ένα εντόνως λαϊκίστικο μέτρο που φαντάζει φιλολαϊκό: Βγάζουμε στην λοταρία ευκαιρίες καλών σπουδών.
*******

29 Με τις εξετάσεις διαφωνούν αρκετοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΠΠΣ; Δεν σημαίνει κάτι αυτό;

Φυσικά σημαίνει αλλά όχι για όλους το ίδιο. Υπάρχει μία μικρή μερίδα εκπαιδευτικών που διαφωνεί για τις εξετάσεις για ιδεολογικούς λόγους. Κάποιους αναφέραμε και πιο πριν. Είναι σεβαστή η ιδεολογική διαφορά αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και κυρίως το μέλλον.
Ένα, ευτυχώς μικρό μέρος, δεν επιθυμεί τις εξετάσεις γιατί με αυτές εισάγονται απαιτητικοί μαθητές που αξιώνουν καταρτισμένους στην επιστήμη τους καθηγητές. Πρόκειται  για άτομα με χαμηλή επιστημονική κατάρτιση που είτε έμειναν από τα παλιά Πειραματικά είτε επελέγησαν βάσει ασχέτων  με την επιστήμη τους προσόντων (δηλαδή σπουδές σε αντικείμενα που έχουν χαλαρή σχέση με την καθαυτό επιστημονική ειδικότητα τους όπως Επιστήμες της Αγωγής, Ψυχολογία,  Μαθησιακές Δυσκολίες  κ.α, κ.α.).
Ένα άλλο μέρος επιθυμεί την κατάργηση των εξετάσεων και την επαναφορά στο παλιό σύστημα διότι με το παλιό σύστημα οι εκπαιδευτικοί των παλιών Πειραματικών μπορούσαν να εγγράφουν χωρίς άλλη διαδικασία σε αυτά τα παιδιά τους.
Είπαμε ότι η κατάργηση των εξετάσεων σημαίνει σταδιακή αποδόμηση των ΠΠΣ. Αυτή  είναι θελκτική και σε κάποιους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν την επαναφορά του παλαιού συστήματος που έδινε την δυνατότητα σε κάποιους να τοποθετηθούν αρχικά στα Πειραματικά και έχοντας την σιγουριά της κατειλημμένης θέσης  να μετακινηθούν σε κάποια άλλη συνήθως πολιτικής σημασίας. Μπορούσαν δε να επανέλθουν στην αρχική τους θέση όποτε επιθυμούσαν. Αυτού του είδους ο σαλταδορισμός τώρα δεν επιτρέπεται. Όποιος εισέρχεται στο σύστημα των ΠΠΣ οφείλει να παραμείνει σε αυτά επί μία 5ετία για να κάνει αυτό για το οποίο αρχικά επελέγη: Να διδάξει.
«Μη σας απατάγει η ιδιοτέλεια»  λοιπόν που έλεγε και ο Μακρυγιάννης.
*******

30 H ΟΛΜΕ έχει ταχθεί κατά των εξετάσεων. Δεν λέει κάτι αυτό;

Φυσικά όχι. Η ΟΛΜΕ απαρτίζεται από μία ειδική επαγγελματική κατηγορία:  τους συνδικαλιστές. Αρκετοί από αυτούς έχουν χρόνια να μπουν σε τάξη.  Τα συμφέροντα αυτής της κατηγορίας, οπωσδήποτε διαφορετικά από των μοχθούντων εκπαιδευτικών, είναι αντίθετα με κάθε έννοια αξιοκρατίας σε καθηγητές και μαθητές. Για αυτό τον λόγο έχουν λυσσωδώς ταχθεί εναντίον κάθε διαφανούς μορφής επίσημης αξιολόγησης, του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και των  εξετάσεων στα ΠΠΣ. Προτιμούν να επιβάλλεται η «δική» τους αξιολόγηση με την αδιαφάνεια των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία μετέχουν. Ας σημειωθεί ότι με το παλιό καθεστώς των Πειραματικών  η κατάληψη μόνιμης θέσης, καθώς και η προσωρινή απόσπαση σε Πειραματικό πέρναγε μέσα από υπηρεσιακά συμβούλια όπου μετείχαν συνδικαλιστές καθώς και διοικητικά στελέχη που ήσαν κατά κύριο λόγο πολιτικά πρόσωπα και ενίοτε πρώην συνδικαλιστές. Όποιος κατάλαβε κατάλαβε.
*******

31 Τα ΠΠΣ είναι Ελληνική πρωτοτυπία;

Φυσικά όχι. Σε Ανατολή και Δύση λειτουργούν σχολεία με ανάλογη φιλοσοφία. Αρκετά δημόσια. Οι χώρες με  σχολεία που προωθούν την Αριστεία προσβλέπουν σε αυτά και τα θεωρούν ως μοχλούς για την οικονομική, επιστημονική και εν γένει πολιτισμική ανάπτυξη τους. Υπήρχαν και πριν το 1985 στην Ελλάδα. Διέπρεψαν στο παρελθόν και στις Σοσιαλιστικές χώρες. Βέβαια μιλάμε για μία εποχή που η Αριστερά στην Ελλάδα είχε για την νεολαία το σύνθημα «Πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στον Αγώνα» και όχι τα τωρινά παρακμιακά συνθήματα της οκνηρίας και της λούφας. Η Πατρίδα μας περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ανθρώπους που θα βοηθήσουν «να μεγαλώσει η πίττα». Και τα ΠΠΣ μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.
*******

32 Ωραία όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια χειροπιαστά παραδείγματα;

Μπορώ να αναφέρω παραδείγματα από το δικό μας σχολείο το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Περιορίζομαι σε ένα σχολείο για τον προφανή λόγο ότι είμαι περισσότερο εξοικειωμένος με τι κάνει. Ωστόσο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και να δείτειστοσελίδες και άλλων ΠΠΣ  για να πάρετε μία ιδέα της αξιόλογης προσπάθειας που καταβάλλεται (για μερικές ιστοσελίδες θα χρειαστείτε  κάποια υπομονή μια και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στο οποίο φιλοξενούνται μερικές φορές «πέφτει»).
 Το σχολείο μας είναι ένα σχετικά μικρό σχολείο με περίπου 280 , 25 καθηγητές και 10 τμήματα.
 Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 Οι μαθητές του προέρχονται από μία ευρεία περιοχή που η περίμετρος της ξεκινάει από την Βάρη-Βούλα-Γλυφάδα διατρέχει την παραλία έως το Μοσχάτο συνεχίζει με Καλλιθέα-Ταύρο-Θησείο-Πετράλωνα-Νέο Κόσμο-Παγκράτι-Δάφνη-Ηλιούπολη-Αργυρούπολη-Άνω Γλυφάδα. Φυσικά και από τους περιεχόμενους σε αυτή την μεγάλη περιοχή δήμους όπως Ν. Σμύρνης, Αλίμου, Π. Φαλήρου. Δεν λείπουν και κάποιοι μεμονωμένοι μαθητές που έρχονται από πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Στα τελευταία 2 χρόνια έχει οργανώσει:
 Πάνω από 15 ομίλους με διαφορετική ή συνεχιζόμενη θεματολογία. Οι όμιλοι αυτοί αν και δουλεύουν σε προαιρετική βάση θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν σημαντική απήχηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 88% των μαθητών της Α΄ Τάξης μετέχει σε ένα τουλάχιστον όμιλο. Αξιόλογη συμμετοχή σημειώθηκε και στην Β΄ Τάξη παρά τις βαριές υποχρεώσεις των παιδιών που δημιούργησε η  Τράπεζα Θεμάτων.
 Πολλές από τις δράσεις του σχολείου (όμιλοι, project) έγιναν σε συνεργασία με άλλα σχολεία (Ηρακλείου, Λαμίας, Μυτιλήνης) και παρουσιάσθηκαν σε Συνέδρια και Ημερίδες αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια ως ένα βασικό δομικό στοιχείο ενός ΠΠΣ Δύο Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών: Το Εργαστήριο Άλγεβρας και τοΕργαστήριο Φιλοσοφίας. Το πρώτο λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών και το τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, το δεύτερο λειτουργεί από φέτος σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων. Και στα δύο εργαστήρια μετέχουν σε τακτή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση συνολικά πάνω από 70 εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο Άλγεβρας έχει πραγματοποιήσει και δύο Ημερίδες.
    Το σχολείο μας συμμετέχει, με αξιόλογες διακρίσεις, σε πολλούς σημαντικούς διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας,  Πληροφορικής,  Αρχαίων, EusoEuroscuola, Βουλής των Ελλήνων) αλλά και σε ποικίλους αγώνες (Αθλητικούς, Μουσικούς, Θεατρικούς, Αντιλογίας). Ενδεικτικά φέτος:
 Στον μαθηματικό διαγωνισμό «Θαλής» το Σχολείο μας σε απόλυτους αριθμούς επιτυχόντων (δεδομένου του μικρού μεγέθους το % ποσοστό το κατατάσσει ψηλότερα) την 5η Πανελληνίως Θέση (προηγούνται ένα ΠΠΣ και 3 μεγάλα γνωστά ιδιωτικά σχολεία).
 Στον διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών Εuso το σχολείο μας βαθμολογικά κατέλαβε την 3η Πανελληνίως Θέση (Προηγείται ένα ΠΠΣ και ένα Ξενόγλωσσο Ιδιωτικό).
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται γιατί έχουν συγκεντρωθεί στο ίδιο σχολείο δάσκαλοι και μαθητές που είναι αποφασισμένοι και ικανοί να εργασθούν και όπου όλοι παρακινούν και εμπνέουν τους υπόλοιπους.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015


Ψηφοφορία που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Μιχάλη Βαζιργιάννη
Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του 
Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
Καθηγητή Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην École Polytechnique

Tα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία είναι κύτταρα Αριστείας εντός την Δημόσιας Παιδείας - δίνουν την δυνατότητα για κορυφαία εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από καταγωγή, κοινωνική τάξη και εισόδημα. Αρκεί να το θέλουν και να μπορούν να αριστεύσουν. Είναι τα κύτταρα όπου δοκιμάζονται νέα καινοτομικά προγράμματα σπουδών που θα δικαιωθούν αύριο σε όλα τα σχολεία. Οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών διαπρέπουν στην κοινωνία και την οικονομία - στην Ελλάδα και το εξωτερικό - και δεν ξεχνούν την "καταγωγή" τους. Είναι μια μοναδική δυνατότητα να διεκδικήσει μια οικογένεια άριστης ποιότητας εκπαίδευση εντός της Δημόσιας παιδείας. Η νέα κυβέρνηση με μικτά μέχρι στιγμής μηνύματα προωθεί την κατάργηση αυτών των άριστων σχολείων μέσω της κατάργησης των εισαγωγικών αντικειμενικών εξετάσεων - αντικαθιστώντας τες με την άδικη και επίπεδη διαδικασία της κλήρωσης. Ψηφίστε υπέρ της διατήρησης του θεσμού των ΠΠΣ και της αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής μαθητών/τριων σαν μόνου τρόπου διατήρησης του χαρακτήρα και των πλεονεκτημάτων που δίνουν στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια. 

https://secure.avaaz.org/el/petition/Elliniki_Koinonia_Oikogeneia_Stirixte_ta_Protypa_kai_Peiramatika_sholeia/

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Οι 41 εξαγγελίες του Αν. υπουργού Παιδείας στη Βουλή για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι 41 εξαγγελίες του Αν. υπουργού Παιδείας στη Βουλή για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σαρανταμία εξαγγελίες έκανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Βήμα της Βουλής ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, κατά την ανάλυση των Προγραμματικών Δηλώσεων .
Λύκειο, Πανελλαδικές, Εδική Αγωγή , Ιδιωτική Εκπαίδευση κλπ 
Ειδικότερα ο κ. Κουράκης ανακοίνωσε , τα ακόλουθα , κατά ενότητα:


1. Τέρμα οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων
Τερματίζουμε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Επανεξετάζουμε, όμως, τη λειτουργία σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων.
 

2. Οι μνημονιακοί νόμοι
Οι μνημονιακοί νόμοι, που διέλυσαν και υποβάθμισαν τη δημόσια παιδεία παύουν να ισχύουν.

3. Ευρύ διάλογο για θέσπιση μεταβατικού θεσμικού πλαισίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Προχωρούμε στη θέσπιση μεταβατικού θεσμικού πλαισίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ανοίγοντας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Παιδείας, ευρύ διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους.

4. Προληπτική ιατρική, εμβολιασμών και επισιτιστικής βοήθειας
Σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία προχωρούμε σε δράσεις για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, μέσα από προγράμματα προληπτικής ιατρικής, εμβολιασμών και επισιτιστικής βοήθειας, δηλαδή πρόγευμα και μικρά γεύματα για τους μαθητές.

5. Επανασχεδιάζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Αρχίζουμε από σήμερα τον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων.
Στοχεύουμε στην αναδιάρθρωση της ύλης προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου των πληροφοριών για χάρη της εμβάθυνσης και της κριτικής σκέψης.
6. Τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία 
Στόχος μας είναι τα βιβλία της επόμενης σχολικής χρονιάς να βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία και οι όποιες αλλαγές στην ύλη δεν θα συνεπάγονται αναγκαστικά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων της επόμενης χρονιάς, καθότι δεν προλαβαίνουμε.

7. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα
Διερευνούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να υλοποιήσουμε τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων κάλυψης των θέσεων εκπαιδευτικού δυναμικού με μόνιμες θέσεις.
Το επαναλαμβάνω: με μόνιμες θέσεις.
Στο σχολείο στο οποίο έχουμε θητεύσει όλοι μας ξέρουμε ότι κάποια μαθήματα είναι πρωτεύοντα και κάποια δευτερεύοντα.
Για εμάς πρωτεύοντα είναι όλα εκείνα τα μαθήματα που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες μορφωμένοι, με κριτική σκέψη και αισθητική καλλιέργεια.
Προς τούτο θέλουμε η αξιακή μας θέση για την κάλυψη της γενικής παιδείας στο δημόσιο σχολείο όλης της γνώσης και της εμπειρίας να πάρει σάρκα και οστά.
Προς το σκοπό αυτό, η αισθητική αγωγή, η καλλιέργεια των τεχνών, η φυσική αγωγή, η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η πληροφορική, η αγωγή του δημοκρατικού πολίτη σχεδιάζονται ως ισότιμες και αναγκαίες πτυχές του αναλυτικού προγράμματος από κοινού με τις παραδοσιακές εγκύκλιες γνώσεις.
8. Επαναφορά της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στο σχολείο
Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και σταδιακής επαναφοράς της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στο σχολείο, σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια. Θέλουμε να δίδεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από το δημόσιο σχολείο, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

9. Ανοιχτό σχολείο και μετά τη λήξη των μαθημάτων 
Τέλος, στην ενότητα αυτή καθιστούμε το σχολείο κέντρο της γειτονιάς, κοινωνικό χώρο δημιουργίας, ανοιχτό και μετά τη λήξη των μαθημάτων για δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους κατοίκους της γειτονιάς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

10. Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και Πράξης
Ιδιαίτερα, για το Λύκειο ενισχύουμε τον αυτόνομο μορφωτικό ρόλο της λυκειακής βαθμίδας, με αποκατάσταση της ουσιαστικής ισοτιμίας -γενικής και τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης- και στρατηγικός μας στόχος είναι το Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και Πράξης, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά από την εμπειρία του Πολυκλαδικού Λυκείου.
11. Αποσύνδεση των προαγωγικών και απολυτηρίων από την εισαγωγή στα ΑΕΙ 
Έτσι, δρομολογούμε την αποσύνδεση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

12. Μέσο όρο 9,5 για την προαγωγή των μαθητών στο Λύκειο
Επαναφέρουμε το γενικό μέσο όρο 9,5 για την προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη.

13. Καταργείται η Τράπεζα θεμάτων
Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις στην Α΄ και Β΄ Λυκείου από το τρέχον σχολικό έτος, καθώς καταργούμε και την υποχρεωτική επιλογή του 50% των θεμάτων των εξετάσεων του Λυκείου από την Τράπεζα των Θεμάτων.
Όπως είπαμε, η Τράπεζα θα παραμείνει ως συμβουλευτικό προαιρετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την Τράπεζα Θεμάτων ήταν 1.570.000 ευρώ.
14. Θα προσλαμβάνονταν 1.000 αναπληρωτές με το 1.570.000 ευρώ για την Τράπεζα Θεμάτων 
Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προσληφθεί χίλιοι αναπληρωτές για την αντιμετώπιση μέρους των εκπαιδευτικών κενών.

15. Επαναπροσλαμβάνονται οι Σχολικοί Φύλακες
Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία δρομολογείται η επαναφορά των σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

16. Αναβάθμιση της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Σχεδιάζουμε την αναβάθμιση της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων των ΕΠΑΛ.
Παρέχουμε ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους τους.

17. Καταργούνται οι ΣΕΚ
Καταργούμε τις μετα-γυμνασιακές ΣΕΚ, δηλαδή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναδιαμορφώνεται το μετα-λυκειακό έτος των ΕΠΑΛ από έτος μαθητείας, σε έτος ειδίκευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ και επαναφορά του από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση.

18. Επαναλειτουργούν οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν
Επαναλειτουργούν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, τα ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2015-2016, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν με το ν.4146/2013.
Οι εκπαιδευτικοί των πενήντα ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013, τοποθετούνται άμεσα στα ΕΠΑΛ.

19. Αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρώνονταν με το 75% και παρέμεναν στα σπίτια τους
Για τη φετινή χρονιά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πληρώνονταν με το 75% και παρέμεναν στα σπίτια τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί επανέρχονται και αξιοποιούνται για τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων σε εργαστηριακά κέντρα, σε τομείς που μπορούν να δουλέψουν, σε ΙΕΚ και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

20. Δεν αλλάζουν οι Πανελλαδικές για τα επόμενα δυο χρόνια
Ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, καθώς και για τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές θα μεριμνήσουμε, ώστε να μην διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, αλλά και να ρυθμιστούν κάποια επείγοντα ζητήματα που τις διευκολύνουν.
Έτσι, λοιπόν, πρώτον, για το σχολικό τρέχον έτος οι εξεταστικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση από το Λύκειο και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Λυκείου παραμένουν ως έχουν.

21. Περισσότερα πεδία για τους φετινούς μαθητές της Β ΛυκείουΔεύτερον, για τη Γ΄ Λυκείου του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Β΄ Λυκείου, μελετάμε τη δυνατότητα επικοινωνίας -και θα ανακοινωθεί σύντομα- των επιστημονικών πεδίων εξειδίκευσης, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να επιλέξουν περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.

22. Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν θα προσμετρούνται
 Οι βαθμοί προαγωγής της Α΄ και Β΄ Λυκείου και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου δεν θα προσμετρούνται στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
23. Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τέλος, ανοίγουμε το διάλογο με την κοινωνία για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο προφανώς θα χρειαστεί αρκετά χρόνια στην προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

24. Προσχολική Αγωγή 
Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Θέτουμε σταθερά θεμέλια για μια δημόσια ποιοτικά προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές και θα θέτει τις βάσεις για τη δραστική μείωση της σχολικής αποτυχίας στις επόμενες βαθμίδες.
Διαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε όλα τα νήπια να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημόσια δωρεάν δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Δίνουμε έμφαση στην εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό.

25. Ποιοτική αναβάθμιση του δημοτικού και του ολοήμερου σχολείο
Διασφαλίζουμε την ποιοτική αναβάθμιση του δημοτικού και του ολοήμερου σχολείου.
Τα έρημα χωριά χωρίς σχολεία και οι σχολικές μονάδες «μαμούθ» στις αστικές περιοχές, είναι εικόνες που δεν μας ικανοποιούν και δεν συνάδουν με τη σύγχρονη παιδαγωγική.

26. Ανακαλούνται οι δύο υπουργικές αποφάσεις για το Δημοτικό 
Τέλος, στην ενότητα αυτή η πρόσφατη εγκύκλιος του προηγούμενου υπουργού Παιδείας, σχετικά με την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος από το Μάρτη του 2015 ανακαλείται.

27. Ειδική Αγωγή 
Ειδική αγωγή: Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και να έχουμε ενστερνιστεί ότι η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι θεμελιώδης δείκτης πολιτισμού.
Η διακηρυγμένη αρχή «ένα σχολείο για όλους», αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγράφονται όλα τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία και το οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και διαμορφώνεται, έτσι ώστε να υλοποιείται με συνέπεια ο στόχος της ένταξης και συμπερίληψης.
Βεβαίως θα υπάρχουν και ειδικά σχολεία που θα αφορούν στα παιδιά εκείνα που το είδος της αναπηρίας τους ή οι πολλαπλές τους αναπηρίες δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο κοινό σχολείο.
Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις δομές αυτές σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα γνωστικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες και στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

28. Αναβάθμιση και υποστήριξη των θεσμοθετημένων διαγνωστικών φορέων ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ
Θα μεριμνήσουμε για την πλήρη αναβάθμιση και υποστήριξη των θεσμοθετημένων διαγνωστικών φορέων ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ και αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας.
Θα προχωρήσουμε από φέτος στην εφαρμογή του ενιαίου πίνακα πρόσληψης αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και στην αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με την κατάργηση των κλάδων τους.
Η παράλληλη στήριξη χορηγείται στο μαθητή με αναπηρία ανεξάρτητα από την ύπαρξη τμήματος ένταξης στο σχολείο.

29. Από μηδενική βάση το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή
Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν. Το είχαμε εξαγγείλει και από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση θα συνταχθεί από μηδενική βάση με συνεξέταση των προτάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στην υπόθεση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θέλουμε να έχουμε τους γονείς συμμάχους και συμμέτοχους.
30. Ιδιωτική εκπαίδευση
Πρώτον, εποπτεύουμε, όπως μας επιβάλλει το άρθρο 16 του καταστατικού χάρτη της δημοκρατίας μας, την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Δεύτερον, αναμορφώνουμε και επικαιροποιούμε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων στη βάση παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων και δεσμευόμαστε για την απαρέγκλιτη τήρησή του.
Τρίτον, διασφαλίζουμε για λόγους κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι επανεντάσσονται στο υπουργείο Παιδείας και παύουν να υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας.
Επαναφέρουμε και εδώ, όπως και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων.
Τέλος, στην ενότητα αυτή προχωρούμε στην ανασύσταση της κατηργημένης διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

31. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Συνεχή δωρεάν –τονίζω- επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης αποτελούν ασφαλή προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειάς μας.

32. Αξιολόγηση
Οι τρέχουσες διαδικασίες αξιολόγησης δεν συνέβαλαν στη δημιουργία τέτοιου κλίματος και τραυμάτισαν την εκπαιδευτική κοινότητα.
Γι’ αυτό αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές ή προαγωγικές συνέπειές τους, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες.
Η αντικατάσταση του σημερινού νομοθετικού πλέγματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων από ένα σύστημα αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο είναι απαραίτητη.
Αντιλαμβανόμαστε όμως -και να προσέξουμε στο σημείο αυτό- τη λειτουργική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί για μας εργαλείο ιεραρχικής και χρηματοδοτικής διάκρισης των σχολικών μονάδων ή τιμωρητικό εργαλείο μισθολογικής διαφοροποίησης και διοικητικής πειθάρχησης των «υπαλλήλων», όπως τους θεωρούσαμε.

33. Καταργείται το θεσμικό πλαίσιο 4057/2012 και του ν.4093/2012, του πειθαρχικού δικαίου
Θα σας πει αύριο και ο κ. Κατρούγκαλος ότι καταργούμε όλο το πειθαρχικό νομοθετικό πλέγμα του ν. 4057/2012 και του ν.4093/2012.
Μέχρι τη συνολική αναμόρφωσή του καταργούνται άμεσα οι αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου, όπως η διάταξη που θέλει τον υπάλληλο σε αργία ή παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο και η διάταξη που ορίζει ως αδίκημα την προδήλως αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Αναγνωρίζουμε ότι η συμμετοχή σε συνδικαλιστική ή άλλη κοινωνική δράση δε συνιστά σε καμία περίπτωση ανάρμοστη συμπεριφορά.
Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσιακές

34. Στελέχη εκπαίδευσης 
Η Κυβέρνησή μας δε θα ανεχθεί καμία από τις γνωστές πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα παιδαγωγικού και διοικητικού αυταρχισμού ανάδειξης των ημέτερων και επιβράβευσης της ήσσονος προσπάθειας. Θα εκπονήσουμε άμεσα ένα νέο δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των διευθυντικών στελεχών με αναβαθμισμένο ρόλο –το τονίζω- των συλλόγων διδασκόντων.

35. Διάλογος 
Τέλος, δεσμευόμαστε ότι για όλες τις πτυχές του προγράμματός μας θα προχωρήσουμε από αύριο κιόλας στο άνοιγμα ενός ευρύτατου και ουσιαστικού διαλόγου με όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, την επιστημονική κοινότητα, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

36. Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Να ευθυγραμμίσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο με όσα ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, συμπεριλαμβάνοντας τους μαθητές με αναπηρία στο σχολείο για όλους.

37. Ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη.
Να επαναφέρουμε με αναβαθμισμένη μορφή την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη.


38. Αντιρατσιστική εκπαίδευση 
Να αναπτύξουμε τη διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση και τις τάξεις υποδοχής.

39. Ρομά 
Να εκπονήσουμε προγράμματα στήριξης του μαθητικού πληθυσμού και των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, που αφορούν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες νέων, δηλαδή σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε άτομα με οικονομική ανέχεια, σε άτομα Ρομά, στα άτομα που σχετίζονται με την παραβατικότητα των ανηλίκων.

40. Σχολεία εξωτερικού
Να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, που δεινοπαθεί.

41. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης
Να προχωρήσουμε στην ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα σχολικής εγκατάλειψης, να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της δημόσιας εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτήν την πληθυσμιακή κατηγορία.